Ing. Pavel Laššák

Ing. Pavel Laššák

riaditeľ školy

Výstava Nábytok a bývanie 2023

V dňoch 26.- 30.04.2023 vďaka podpore Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa naša „drevárina“ prezentovala na výstave Nábytok a bývanie 2023 v Nitre v pavilóne M5 v areáli národného výstaviska Agrokomplex. V expozícii školy vystavovali svoje maturitné práce – sedací nábytok, žiačky 4. ročníka…

Súťaž SKILLS SLOVAKIA STOLÁR

V termíne 25.- 27. apríla 2023 sa v Nitre konalo celoštátne finále súťaže v učebnom odbore STOLÁR pod názvom „Skills Slovakia Stolár“. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré postúpili zo semifinálových kôl, z každej postupujúcej školy jedno súťažné dvojčlenné družstvo. SOŠ drevársku Zvolen úspešne…

Súťaž v profesii STOLÁR

Súťaž v profesii STOLÁR sa konala 23.03.2023 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 7 stredných odborných škôl. Našu „drevárinu“ reprezentovali žiaci 2. ročníka učebného odboru STOLÁR, Samuel Hraško a Tomáš Huťa. V kategórii jednotlivcov Samuel Hraško…

Workshop SIGA 2023

V termíne 23.03.2023 sa v priestoroch školských dielní SOŠ drevárskej vo Zvolene uskutočnil workshop spoločnosti SIGA za účelom odborného vzdelávania a prípravy  pedagógov a žiakov študijného odboru TECHNIK DREVOSTAVIEB, a tiež profesionálnych drevostavbárov a strechárov. Workshop odborne/lektorsky viedol zástupca spoločnosti SIGA, Bc. Karol Plaštiak. Spoločnosť SIGA…

Dar pre záchranu ľudského života

Pani MUDr. Mária Palúchová, ktorá v priestoroch prízemia školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene prevádzkuje stomatologickú ambulanciu, venovala škole bezodplatne  automatický externý defibrilátor (AED). V súčasnosti patrí defibrilátor k štandardnému resuscitačnému vybaveniu zdravotníckych zariadení a je snaha, aby boli automatické externé…

Od profesionálov pre profesionálov

Značka MAFELL sa zrodila v roku 1899 v Nemecku v plnom rozsahu potvrdzuje ich firemný slogan, že „MAFELL je kvalita prežívajúca generácie“. Výnimočné vlastnosti profesionálneho elektronáradia môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Spoločnosť MAFELL, v spolupráci s výhradným dovozcom tohto náradia pre SR spoločnosťou HYBOX Slovakia Banská…