Slávnostná akadémia „100 rokov“ v Divadle JGT vo Zvolene | SOŠ drevárska Zvolen 1922-2022

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene oslavuje v školskom roku 2022/2023 významné jubileum. Slávnostná akadémia pri príležitosti 100. výročia založenia školy sa konala dňa 20. októbra 2022 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

V úvode akadémie cez videopozdrav oslovil prítomných hostí absolvent školy, majiteľ galérie MIRÓ v Prahe Miroslav Smolák. V rámci podujatia pozdravili vo svojich príhovoroch súčasných a bývalých zamestnancov školy a tiež ostatných hostí, predseda BBSK Ján Lunter, primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, prezident ZSD SR Peter Zemaník, dekan DF Technickej univerzity vo Zvolene Ján Sedliačik a riaditeľ školy Pavel Laššák.

Za bývalých učiteľov so spomienkami na pedagogické pôsobenie, na školu a jej históriu vystúpil pán Daniel Pacher. V zastúpení absolventov školy pozdravil prítomných hostí riaditeľ drevárskej školy vo Vranove n/T Igor Šesták,  ktorý v zastúpení kolegov a priateľov „drevárov z východu“ venoval škole krásny vecný dar „100% drevený historický bicykel No.100“. Ďakujeme.

V kultúrnom programe podujatia vystúpili úspešní absolventi a žiaci školy, Jaroslav Vice v hre na strunovom hudobnom nástroji ninera, Michaela Szepesiová v speve, Michaela Jacenková v tanečnej skupine FRESH, Dávid Sontág v hre na klávesy a spev, Erik Jackuliak s partnerkou Terkou Vozárovou v spoločenskom tanci, Martin Budinský, cimbalový virtuóz a učiteľ cimbalovej hry na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, Mathias Rusin v hre na husle a Maroš Matúška v tanci folklórneho súboru Podpoľanec.

Autorom programu slávnostnej akadémie bol zástupca riaditeľa školy Ján Prokaj a podujatie moderovala herečka DJGT Barbora Špániková.

Súčasťou podujatia v priestoroch divadla bola aj výstava fotografií pod názvom „História školy vo fotografii 1922 – 2022“, ktorej autorom je bývalý dlhoročný riaditeľ školy, pán Jozef Hazlinger.

Všetci prítomní hostia si zo slávnostnej  akadémie popri príjemných zážitkoch z programu, osobných stretnutí a rozhovorov počas následného rautu, odniesli aj spomienkovú drevenú plaketu a publikáciu pod názvom „100 rokov SOŠ drevárskej vo Zvolene“, ktorej autorkou je bývalá učiteľka slovenského jazyka a literatúry, pani Elena Ďurčíková.

Srdečne ďakujeme za záujem a účasť na podujatí všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie, za  ich prejavené emócie v podobe úsmevov, ale aj dojatia na ich tvárach a tiež za úprimný potlesk v priebehu akadémie. Priateľské stretnutie hostí a priaznivcov „dreváriny“ pokračovalo po akadémii aj počas slávnostného rautu v priestoroch divadla. Živijoooó „100“ !

S úctou

Pavel Laššák, riaditeľ školy,
učitelia a ostatní zamestnanci školy