Projekty Erasmus+ (2022-2023)

Turecko - Trabzon (2022)

Taliansko - Messina (2023)

Cieľ:
Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku

Počet žiakov:
6 ( 2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Cieľ:
Digitálne zručnosti a prístup k nekonvenčným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti počítačových sieti

Počet žiakov:
6 (2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Články Erasmus+