Projekty Erasmus+ (2022-2023)

Žiaci

Turecko - Trabzon

Taliansko - Messina

Cieľ:
Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku

Počet žiakov:
6 ( 2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Cieľ:
Digitálne zručnosti a prístup k nekonvenčným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti počítačových sieti

Počet žiakov:
6 (2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Zamestnanci

Malta - Valletta

Cieľ:
Zlepšenie metodiky a výučby cudzích jazykov

Články Erasmus+