Projekty Erasmus+ (2022-2023)

Turecko - Trabzon (2022)

Taliansko - Messina (2023)

Rumunsko - Brašov (2023)

Cieľ:
Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku

Počet žiakov:
6 ( 2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Cieľ:
Digitálne zručnosti a prístup k nekonvenčným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti počítačových sieti

Počet žiakov:
6 (2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Cieľ:
Rozvoj vedomostí a praktických zručností v odbore, nové technológie hasenia materiálov a zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov

Počet žiakov:
6 (1., 2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Články Erasmus+