Odborné exkurzie, výstavy - 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2019

SLOVLEPEX Dolný Kubín, DREVODOM ORAVA Podbiel, SKANZEN Zuberec (10.09.2019, Orava) – žiaci tried  2.T , 2.S, 2.A a 4.H sa zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik. Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexu v Dolnom Kubíne,  kde sa oboznámili s technológiou výroby okenných a dverových eurohranolov, dverových sendvičov, lepených plátov, tatranského obkladu a rôznych neštandardných výrobkov. Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o.. S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.     POHYBOVÝ KURZ (12.09.2019, Vysoké Tatry) výber žiakov z tried 4.H, 3.H, 2.H, 1.H, 4.D, 4.A, 4.T, 3.D, 1.D v počte 45 sa zúčastnili turistického pochodu v Mlynickej a Furkotskej doline po trase Štrbské pleso, Bystré sedlo, Chata pod Soliskom, Štrbské pleso.GAUDEAMUS AKADÉMIA (25.09.2019, Bratislava) výber žiakov z tried 4.H, 4.D, 4.A, 4.T  počte 40 sa zúčastnili 23. ročníka veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.
 
OKTÓBER 2019
 
KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA (2.10. a 3.10.2019, Zvolen) žiaci tried 1.H a 1. D sa zúčastnili exkurzie do knižnice s cieľom oboznámiť sa s fungovaním knižnice, získať informácie o zdrojoch, rozšíriť si vedomosti o knihách, aplikovať teoretické informácie v praxi.BLUM (08.10.2019, Bratislava) žiaci triedy 4.A študijný odbor Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnila v Bratislave exkurzie do reprezentačných priestorov firmy Julius Blum, kde sa oboznámili s ponukou najnovších kovaní značky Blum.DJGT (18.10.2019, Zvolen) žiaci tried 1.A, 1.D, 1.TCM, 1.H, 1.S, 2.A, 2.D, 2.TM, 2.H, 2.S, 3.A, 3.D, 3.H, 3.SC sa zúčastnili divadelného predstavenia S láskou sa nezahráva.
 
NOVEMBER 2019
 
TU  (6.11.2019, Zvolen) žiaci študijného odboru TNI sa zúčastnili na prednáškach o dizajne v rámci Dní dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene.
 
Lesnícke a drevárske múzeum (7.11.2019, Zvolen) žiaci triedy 4.A študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili prednášky v rámci výstavy Lesnícke dni.
 
CONTINENTAL (13.11.2019, Zvolen) žiaci triedy 3.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Continental vo Zvolene, kde sa oboznámili s protipožiarnym zabezpečením výrobnej prevádzky.
 
NOC DF TU (13.11.2019, Zvolen) vybraní žiaci študijných odborov DAN, TED, OOMPP sa zúčastnili akcie Noc Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, kde sa oboznámili s možnosťou štúdia na DF, priestormi a chodom školy. Taktiež sa zúčastnili prednášok v danom odbore.
 
Divadelné predstavenie (15.11.2019. Zvolen) žiaci triedy 3.D sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome na Podborovej.
 
Synagóga (21.11.2019, Lučenec) žiaci tried 2.D a 1.D študijného odboru TNI sa zúčastnili exkurzie do Synagógy v Lučenci, kde si pozreli výstavu Terakotova armáda.
 
Železný hasič (28.11.2019, Zvolen) siedmi žiaci študijného odboru OOMPP sa zúčastnili súťaže Železný hasič 2019, ktorá sa konala na ŠD TU vo Zvolene.
 
DECEMBER 2019
 
JAVOR (6.12.2019, Zvolen) všetci žiaci školy sa zúčastnili DOD Javor 2019 – kultúrno-spoločenské podujatie, kde prezentovali študijné a učebné odbory na SOŠ drevárskej vo Zvolene.
 
Čalúnnictvo Barcíková (9.12.2019, Zvolen) žiaci učebného odboru čalúnnik sa zúčastnili exkurzie v čalúnnictve – zákazková výroba a opravy čalúnených výrobkov.
 
ROADSHOW „Vymysli a rozbehni nápad“ (11.12.2019, Banská Bystrica) žiaci triedy 3.TM a 2.H sa zúčastnili akcie „Vymysli a rozbehni nápad“, ktorá sa konala na Ekonomickej fakulte UMB v BB. Žiaci sa naučili ako objavovať nové podnikateľské nápady a rýchlo posudzovať ich potenciál. Na workshope sa naučili techniku na generovanie nových nápadov. Vypočuli si inšpiratívny príbeh úspešného podnikateľa.
 
KRONOSPAN s.r.o. (16.12.2019, Zvolen) žiaci triedy 3.SC učebného odboru stolár sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde sa oboznámili s výrobou reziva na pásovej píle, sušením reziva, výrobou lepených masívnych dosiek, výrobou DTD a ich povrchovou úpravou laminovaním.
 
DJGT (17.12.2019, Zvolen) žiaci tried 3.TM, 4.A, 4.D, 4.T, 4.H sa zúčastnili divadelného predstavenia Na konci.
 
JANUÁR 2020
 
KRONOSPAN s.r.o. (15.1.2020, Zvolen) žiaci triedy 3.D študijného odboru tvorba nábytku a interiéru sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde sa oboznámili s technológiou piliarskej výroby, sušením reziva, výrobou lepených masívnych dosiek, výrobou DTD a ich povrchovou úpravou laminovaním.
 
LYŽIARSKY KURZ (27.1. – 31.1.2020, KREMNICA – Skalka) 1. turnus žiaci triedy 2.D, 2.TM
 
FEBRUÁR 2020
 
LYŽIARSKY KURZ (3.2. – 7.2.2020, KREMNICA – Skalka) 2.turnus žiaci tried 2.A, 2.H, 2.S
 
ETUDY Z DREVA (18.2.2020, Zvolen) žiaci triedy 1.D, 2.D sa zúčastnili výstavy Etudy z dreva v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.