Odborné exkurzie, výstavy - 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2020

OKTÓBER 2020

Pre mimoriadnu situáciu Covid-19 prebieha vyučovanie dištančnou formou a všetky hromadné akcie boli zrušené do odvolania.