Odborné exkurzie, výstavy - 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2022

PÍLA ROSÍK (7. 9. 2022, Čierny Balog) Žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej exkurzie v píle Rosík v Čiernom Balogu, kde sa oboznámili s technológiou výroby reziva a drevených krovov. V rámci exkurzie navštívili aj turistickú výhliadku rozhľadňu v Čiernom Balogu.

KABU (28.9.2022, Zvolen) na Námestí SNP v Zvolene na hlavnom pódiu sme zrealizovali pre našich žiakov a širokú verejnosť kultúrno – spoločenské podujatie KABU 2022 – krst absolventov budúcich, na ktorom boli prijatí do cechu drevárskeho naši prváci. Podujatie bolo sprevádzané kultúrnym programom, v rámci ktorého bolo aj vystúpenie bubeníckej show Batida.

OKTÓBER 2022

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania (5.10.2022, Incheba Bratislava) žiaci 4. ročníka sa zúčastnili podujatia Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania, kde sa oboznámili s možnosťami ďalšieho vzdelávania.

Praktický povodňový výcvik (7.10.2022, Zvolen) žiaci tried 3.H a 4.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili spoločne s HaZZ vo Zvolene povodňového výcviku na vodnej nádrži Zvolen – Môťová.

DECODOM (11.10.2022, Topoľčany) žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo, študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení a učebného odboru Stolár  sa zúčastnili odbornej exkurzie  v spoločnosti Decodom, kde sa oboznámili so sériovou výrobou nábytku. Pozreli si tiež moderné logistické centrum spoločnosti Decodom.
EUROPLAC (11.10.2022, Topoľčany) zároveň žiaci navštívili aj spoločnosť Europlac , ktorá sa špecializuje na výrobu dyhovaných doskových produktov štandardných rozmerov.

Plenér (18.10.2022, Banská Štiavnica) žiaci prvého ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru sa v rámci predmetu výtvarná príprava zúčastnili maľovania vo voľnej prírode priamo pred krajinným motívom.

NOVEMBER 2022

Divadelné predstavenie (3.11.2022, Zvolen) žiaci prvého ročníka učebného odboru stolár a štvrtého ročníka študijných odborov sa zúčastnili divadelného predstavenia v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Žiaci si pozreli drámu Polnočná omša, ktorá je situovaná do pamätného roku 1944 a kladie zásadné otázky svedomiu a dobe. Odohráva sa na Štedrý deň roku 1944. Skúma postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. 

Modlitby za zomrelých (8.11.2022, Zvolen) žiaci v rámci sviatku Pamiatka zosnulých na predmete náboženskej výchovy sa zúčastnili modlitieb za zomrelých na cintoríne v Môťovej.

Ukážky hasenia (9.11.2022, Žilina) žiaci tried 2.H a 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili ukážok hasenia v Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline.

DOKA (9.11.2022, Banská Bystrica) žiaci štvrtého ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti DOKA drevo v Banskej Bystrici, kde sa oboznámili s  výrobou veľkoplošných trojvrstvových debniacich dosiek rôznych typov a označení. 

LAST WISH (10.11.2022, Zvolen) žiaci triedy 2. TCM a 2.H sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v DK Podborová.

PREDNÁŠKOVÝ DEŇ (23.11.2022, Zvolen) žiaci druhého ročníka študijných odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Technik drevostavieb a Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili odborných prednášok na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene na témy 1. Prirodzené a umelé sušenie dreva. Vplyv sušenia dreva na zmenu fyzikálno-mechanických vlastností. 2. Tradičné spôsoby spájania dreva vo výrobe drevostavieb a stavebno-stolárskych výrobkov (SSV). 3. Rozširovacie a predlžovacie väzby drevených prvkov. 4. Opracovanie dreva CNC zariadeniami v rôznych drevárskych technológiách (novodobé zruby, SSV, nábytok).

CONTINENTAL (23.11.2022, Zvolen) žiaci triedy 3. H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Continental Automotive Systems vo Zvolene na tému Riešenie protipožiarneho zabezpečenia objektov (zabezpečenie protipožiarnej prevencie, elektronická požiarna signalizácia, prenosné a stabilné hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery, únikové cesty a pod. výrobných objektov (napr. sklad suroviny, výrobná linka, sklad hotových výrobkov a pod. ).

KRONOSPAN (24.11.2022, 30.11.2022, Zvolen) žiaci tried 3.A, 4.A a 4.D študijného odboru DaN a TNI sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde sa oboznámili s výrobou drevotrieskových dosiek a lepených drevodosiek (nekonečný vlys, škárovka) a prevádzkou píla – výroba reziva na pásovej píle.

ŽELEZNÝ HASIČ 2022 (24.11.2022, Zvolen) žiaci študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili športového podujatia študentov vysokých a stredných škôl vo Zvolene a dobrovoľných hasičov.   

DECEMBER 2022

Divadelné predstavenie (20.12.2022, Zvolen) žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka študijných odborov sa zúčastnili divadelného predstavenia v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Žiaci si pozreli veselohru Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon, o ženskej tvrdohlavosti, ktorá nezmieriteľne rozháda dve blízke rodiny.

JANUÁR 2023

LYŽIARSKY KURZ (Kremnica – Skalka, 23.1.- 10.-2.2023) Žiaci 2. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz v stredisku Skalka – Kremnica, 1.turnus 23.-27.01.2023 a 2.turnus 06.-10.02.2023. Žiaci, lyžiari aj snowboardisti s ohľadom na svoje schopnosti zvládli na lyžiarskom svahu úspešne všetky športové aktivity. Obidva lyžiarske kurzy splnili cieľ, žiaci získali základy lyžovania alebo sa v lyžovaní zdokonalili.

Deň otvorených dverí TU Zvolen (Zvolen, 25.1.2023) žiaci 4. ročníka sa oboznamovali s možnosťami ďalšieho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.

FEBRUÁR 2023

TRIUM ( Budča, 7.2.2023) žiaci 2. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzii vo firme Trium, kde sa oboznámili s výrobou nábytku na mieru a s výrobou drevených schodov.

Záchrana topiacich z vody (Zvolen – Môťová, 10.2.2023) žiaci študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili akcie HaZZ pri nácviku zásahu.

MINTAL (Sielnica, 22.2.2023) žiaci 4. ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili odbornej exkurzii vo firme Mintal, kde sa oboznámili s výrobou eurookien.

MAREC 2023

APRÍL 2023

NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE ( 3.4.2023, Mýto pod Ďumbierom ) žiaci tried 2.H a 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa aktívne zúčastnili nácviku evakuácie z lanovky v lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom.

DOKA DREVO s.r.o. (19.4.2023, Banská Bystrica) žiaci triedy 3.H  študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie protipožiarneho zabezpečenia v spoločnosti DOKA Drevo BB.

DEŇ ZEME (20.4.2023, SOŠ drevárska, mesto Zvolen) žiaci druhého ročníka sa po prezentáciách environmentálnej problematiky aktívne zúčastnili skrášľovania okolia školy okolo rieky Slatina.

NÁBYTOK A BÝVANIE (26.4.2023, Nitra) žiaci študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo, Tvorba nábytku a interiéru a učebného odboru Stolár sa zúčastnili tradičnej odbornej výstavy Nábytok a bývanie v agrokomplexe Nitra. SOŠ drevárska mala vlastnú prezentáciu žiackych prác študijného odboru tvorba nábytku a interiéru.

MÁJ 2023

PASIV DOM s.r.o. (23.5.2023, Banská Bystrica) žiaci 1. ročníka študijného odboru technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti PasivDom, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou panelových drevostavieb.

Technická univerzita (29. a 30.5.2023, Zvolen) žiaci prvého ročníka študijného odboru technik drevostavieb, technik drevárskych CNC zariadení a drevárstvo a nábytkárstvo vykonávali v laboratóriu TU Zvolen  skúšky mechanických vlastností dreva.

OR HaZZ (23.5.2023, Banská Bystrica) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie v hasičskej stanici v Banskej Bystrici.

ARBORÉTUM BOROVÁ HORA (25.5.2023, Zvolen) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili prehliadky arboréta Technickej univerzity na Borovej Hore vo Zvolene.

LUKAMASIV (23.5.2023, Kriváň) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Lukamasiv v Kriváni, ktorá sa zaoberá sériovou výrobou nábytku.

PUSTÝ HRAD (24.5.2023, Zvolen) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom absolvovali výstup na Pustý Hrad – turistika.

LIND (24.5.2023, Krupina) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti LIND Mobler v Krupine, ktorá sa zaoberá výrobou čalúnených sedacích súprav.

MINTAL (25.5.2023, Sielnica) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Mintal s.r.o-. Sielnica, ktorá sa zaoberá výrobou eurookien.

HS Vojenský výcvikový priestor LEŠŤ (25.5.2023, Lešť – Zábava) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom absolvovali odbornú exkurziu v hasičskej stanici Lešť.

MÚZEUM HASIČSKEJ TECHNIKY (22.5.2023, Martin – Priekopa) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili výstavy v hasičskom múzeu v Martine.

Drevený kostol HRONSEK (25.5.20123, Hronsek)  žiaci 1. ročníka študijného odboru technik drevostavieb navštívili drevený artikulárny evanjelický kostol v Hronseku – kultúrna pamiatka UNESCO.

DOKA DREVO (23.5.2023, Banská Bystrica) žiaci prvého ročníka študijného odboru technik drevostavieb a drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Doka drevo v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá výrobou lepených drevených debniacich prvkov.

BPP (23.5.2033, Banská Bystrica) žiaci prvého ročníka študijného odboru technik drevostavieb a drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti BPP, ktorá sa zaoberá výrobou malých drevených stavieb, detských ihrísk a sáun.

KRONOPSPAN (22.5.2023, Zvolen) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde videli prevádzky výroby DTD, lepených drevodosiek, píly a recyklácia nábytku. 

SIETE A MERANIA V TERÉNE (25.5.2023, Šášov) žiaci študijného odboru Mechanik počítačových sietí vykonávali merania a vytvárali siete v teréne.

V OBJATÍ HRADIEB (26.5.2023, Zvolen) všetci žiaci prvého ročníka sa zúčastnili podujatia „Len raz za 780 rokov“. Tak znie heslo podujatia V objatí hradieb, ktorým by mali Zvolenčania prekonať slovenský rekord o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb. Podujatie má spojiť veľkých aj malých Zvolenčanov a priblížiť históriu mestských hradieb unikátnym spôsobom.  

HVEZDÁREŇ (31.5.2023, Žiar nad Hronom) žiaci tried 1.A študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo a 1.TCM študijného odboru technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili v rámci predmetu fyzika návštevy hvezdárne.

PLENÉR (22. – 26.5.2023) žiaci prvého ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru absolvovali počas tohto týždňa plenér v Banskej Štiavnici, na zámku v Slovenskej Ľupči, na Pustom hrade vo Zvolene, navštívili Galériu J. Kulicha vo Zvolenskej Slatine a SNG na Zvolenskom zámku.

VÝSTAVA COSMOS DISCOVERY (31.5.2023, Bratislava) vybraní žiaci v rámci programu Show Your Talent sa zúčastnili výstavy Cosmos Discovery na výstavisku Incheba Bratislava.