Odborné exkurzie, výstavy - 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2022

OKTÓBER 2022

NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022

JANUÁR 2023

FEBRUÁR 2023

MAREC 2023

APRÍL 2023

MÁJ 2023

JÚN 2023