Drevárstvo a nábytkárstvo (3336 M)

Drevárstvo a nábytkárstvo je najstarším a základným odborom našej školy. Je aj najuniverzálnejším odborom. Dáva absolventom rozhľad v oblasti drevárstva od nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, výroby polotovarov, výroby drevostavieb a rôznej inej drevárskej výroby. Oporou školy a tohto odboru je už tradične aj z historického hľadiska susediaca firma Bučina, dnes KRONOSPAN. Z pohľadu žiakov sú zaujímavé hlavne exkurzie, ktoré pravidelne absolvujú do jednotlivých prevádzok. Okrem susediaceho podniku sa žiaci zúčastňujú aj exkurzií v rôznych iných výrobách ako piliarska výroba v Hliníku nad Hronom, výroba nábytkárskych dvierok vo Zvolene, výroba polotovarov v Dolnom Kubíne, drevostavieb v Podbieli, čalúnenia v Krupine výroba okien v Sielnici výroba schodov a interiérov v Budči a iné podľa momentálnych možností a potrieb. Žiaci na praktickej časti maturitnej skúšky môžu obhajovať vlastný projekt. Mnohí vytvorili množstvo zaujímavých a často aj atraktívnych individuálnych prác ako drevené umývadlo, drevená kaďa na wellness, jedálenský stôl so špeciálne sústruženými nohami a množstvo iných.

Dokumenty - odborná prax a odborný výcvik vo firmách

Dokumenty - dvojtýždňová individuálna prax vo firmách

Názov projektu:

Zvýšenie digitálnych zručností žiakov pri prechode z tvorby technickej dokumentácie klasickým spôsobom na tvorbu pomocou grafických systémov.

 

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen v rámci uvedeného projektu získala od nadácie

Kronospan Foundation, No. 1  Strunga Mieilor, 500482 Brasov, Romania sponzorské prostriedky vo výške 10 000 eur na nákup výpočtovej techniky – notebookov v počte 10 kusov.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, digitálnej gramotnosti a zručností žiakov SOŠ drevárskej vo Zvolene s ohľadom na jednoznačný trend, ktorým je prechod od klasickej tvorby výkresovej dokumentácie (kreslenie technických výkresov na papier) ku tvorbe v grafických systémoch (AutoCAD, TurboCAD…).

Partneri