Drevárstvo a nábytkárstvo (3336 M)

Drevárstvo a nábytkárstvo je najstarším a základným odborom našej školy. Je aj najuniverzálnejším odborom. Dáva absolventom rozhľad v oblasti drevárstva od nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, výroby polotovarov, výroby drevostavieb a rôznej inej drevárskej výroby. Oporou školy a tohto odboru je už tradične aj z historického hľadiska susediaca firma Bučina, dnes KRONOSPAN. Z pohľadu žiakov sú zaujímavé hlavne exkurzie, ktoré pravidelne absolvujú do jednotlivých prevádzok. Okrem susediaceho podniku sa žiaci zúčastňujú aj exkurzií v rôznych iných výrobách ako piliarska výroba v Hliníku nad Hronom, výroba nábytkárskych dvierok vo Zvolene, výroba polotovarov v Dolnom Kubíne, drevostavieb v Podbieli, čalúnenia v Krupine výroba okien v Sielnici výroba schodov a interiérov v Budči a iné podľa momentálnych možností a potrieb. Žiaci na praktickej časti maturitnej skúšky môžu obhajovať vlastný projekt. Mnohí vytvorili množstvo zaujímavých a často aj atraktívnych individuálnych prác ako drevené umývadlo, drevená kaďa na wellness, jedálenský stôl so špeciálne sústruženými nohami a množstvo iných.

Dokumenty - odborná prax a odborný výcvik vo firmách

Dokumenty - dvojtýždňová individuálna prax vo firmách

Články

Partneri