Mechanik počítačových sietí (2682 K)

Neznalý veci si predstaví človeka v montérkach (však je to mechanik), ktorého jedinou robotou je ťahanie káblov. No je to tak aj naozaj? Každý na tomto odbore povie jednoznačne NIE.

Mechanik počítačových sieti musí ovládať teóriu rovnako dobre ako praktické činnosti, musí byť tvorivý, vedieť samostatne myslieť a riešiť rôznorodé problémy s počítačmi, počítačovou sieťou, komponentami ale hlavne si uvedomuje, že rozumieť výpočtovej technike a počítačovým sieťam znamená učiť sa celý život…. Preto sa snažíme na odbore aby sa naplnila myšlienka J. A. Komenského ….Škola hrou…. Máme k tomu aj príslušné “hračky“. Napríklad programovateľného robota, 3D tlačiareň alebo aj jednotlivé komponenty počítača či počítačovej siete, s ktorými sa dá celkom pekne „vyhrať“. Chlapcov (aj našu jedinú dievčinu v odbore) zaujíma aj počítačová grafika a práca so smerovačmi (routermi). Preto máme v portfóliu aj osnovy pre krúžok „Počítačová grafika v hrách“ aj „3D modelovanie pre 3D tlač“. Vieme sa zabaviť aj v rámci vyučovania formou súťaži a kvízov. Naším mikrosvetom sú počítače a snažíme sa na nich robiť to , čo nás baví. Pomocou grafických programov navrhujeme všetko od vizitiek cez plagáty až po reklamné pútače. Upravujeme zvuk aj video no hlavne, navrhujeme počítačové siete s príslušným vybavením od malých učební až do úrovne obce. To všetko v rámci projektového vyučovania a hlavne nenútene a vo forme zábavy pri plnom uvedomení si , že je to najlepšia príprava  pre našu budúcu prax. Najviac sme hrdí, keď svoje vedomosti a praktické zručnosti môžeme už teraz prezentovať aj mimo školu. Napríklad, keď sme sprevádzkovali učebňu výpočtovej techniky na ZŠ Kováčová. A ešte sme sa pritom aj zabavili a poriadne najedli guľášu čo nám pani kuchárky navarili…. Inokedy nás poteší  keď niekto z nás dokáže priateľom, susedom či známym opraviť počítač, nakonfigurovať operačný systém, odstrániť z počítača škodlivý softvér alebo sprevádzkovať počítačovú sieť či nastaviť sieťovú tlačiareň. Nečakáme vďaku, ale keď vidíme v ich očiach spokojnosť, zahreje nás pri srdiečku a cítime (myslím že oprávnene) kúsok hrdosti.

Škoda, že v čase pandémie sme nemohli navštevovať výstavy ani organizovať vyučovanie priamo v teréne. Na výstavách je vždy možnosť vidieť a „ošiahať si“ nové technológie a navrhovať počítačovú či dátovú sieť priamo v teréne, je podstatne zaujímavejšie ako to robiť iba na papieri či v simulátore. O tom, že to nerobíme zle, svedčí aj záujem o štúdium na našom odbore, ktorý aj trojnásobne prekonáva kapacitné možnosti. A možno je to aj atmosférou či dobrými vzťahmi v odbore. Trochu je nám ľúto, že sme posledné roky nemohli prezentovať odbor na obľúbenom podujatí JAVOR , ale veríme, že k tomu budeme mať ešte príležitosť. Práve tu môžu študenti odboru hovoriť s potencionálnymi spolužiakmi.  Priamo a bezprostredne im odovzdávať svoje pocity, názory a skúsenosti získané na našej škole , našom odbore. A to je myslíme si, najlepšia cesta ako náš odbor priblížiť novým mladým ľuďom, naším budúcim kolegom. Radi ich všetkých v našom kolektíve privítame.

Články