Technik drevostavieb (3349 K)

Zaradením  študijného odboru Technik drevostavieb do ponuky študijných odborov reagujeme na vývoj v oblasti stavebníctva  na Slovensku. V poslednom období narastá podiel výstavby stavieb a stavebných konštrukcií  z dreva a drevných materiálov.  Predpokladá sa, že   tento trend bude naďalej pokračovať. Mladá generácia má možnosť aktívne pristupovať  k udržateľnosti v stavebníctve, využívaniu alternatívnych energetických zdrojov, k recyklácii stavebných materiálov.

Nášmu žiakovi počas štúdia umožníme spoznať históriu drevostavieb  aj očakávané trendy v ich  projektovaní a výrobe. Dokonalým spoznaním vlastností základného materiálu – dreva,  drevných a ďalších stavebných materiálov, nadobudne vedomosti nevyhnutné pre porozumenie  tradičným aj novodobým konštrukciám drevostavieb.  Spektrum  vedomostí si počas štúdia doplní o znalosť výrobných  postupov, statické   a finančné prepočty. Naučí sa stavbu vnímať ako ucelený systém.

Naše vyučovacie hodiny sú názorné, využívame veľké množstvo učebných pomôcok a pravidelne pracujeme s  digitálnymi technológiami. Žiak sa počas štúdia naučí pracovať vo viacerých  grafických  programoch.  

Lákadlom pre žiakov v odbore Technik drevostavieb je aj väčší podiel praktického vyučovania v školských dielňach a vo  firmách vyrábajúcich drevené stavby. Žiak má možnosť podieľať sa na celom výrobnom procese drevenej stavby.

Vyučovací  proces dopĺňame o  exkurzie do firiem a na odborné veľtrhy,  prednášky, prezentácie firiem.  Žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci projektu Erasmus+. V závere školského roka organizujeme Projektový deň odboru Technik drevostavieb. Tu  žiaci všetkých ročníkov predstavujú najzaujímavejšie projekty riešené na odbornom vyučovaní v aktuálnom školskom roku. Naši  žiaci  sú tiež úspešnými riešiteľmi SOČ, tí  najlepší sa prezentujú na krajskom aj v republikovom kole.  Na záver štúdia vypracujú individuálny maturitný projekt, ktorým prezentujú svoju komplexnosť a odbornosť v teoretickej aj praktickej oblasti. 

Dokumenty - dvojtýždňová individuálna prax vo firmách

Články

Fotogaléria

Projektujeme a prezentujeme

Spolupracujeme s firmami

Žiacke projekty