SOSdrev

SOSdrev

Tímový záchranár 2022

Dňa 13.4.2022 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci – Žilina uskutočnil 11. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina. Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž…

ETUDY Z DREVA XXII. ročník

V 22. ročníku súťaže Etudy z dreva – Drevený úžitkový predmet a šperk, získali naše študentky:  3.    miesto – Anet Bahledová žiačka II. ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru za svoju prácu s názvom PEDIGTY, ktorý pozostáva z ručne pleteného korzetu a batôžteku, vyrobených tradičnou košíkarskou…