Jubilejný projektový deň drevostavbárov

18. júna 2024 sa konal už piaty ročník Projektového dňa študijného odboru technik drevostavieb.

V spoločenskej učebni sa postupne predstavili žiaci prvého a  tretieho ročníka a  sme radi, že sa k mladším  spolužiakom opäť pridali aj absolventi odboru.

Tretiaci B. Ďatelinka, T. Jelínek, A. Michálik a O. Hubčík predstavili projekty riešené v predmete technológia. Pripravili charakteristiku troch zhotovených drevených konštrukcií. Divákom predstavili fotodokumentáciu výrobkov,  projektovú dokumentáciu v podobe technologických postupov výroby, CAD výkresov, prepočtov materiálových nákladov, statického výpočtu. Tretiaci zhotovili prístrešok pre hospodárske zvieratá, garáž pre niekoľko áut a altánok k stavbe Stars auditorium.

Prváci M.B. Výboh a  R. Selecký  prestavili tri zaujímavé projekty. Matúš Výboh najprv prezentoval svoj projekt z predmetu materiály, keď predstavil dreviny regiónu svojho bydliska.  Divákov prekvapil aj  detailne prepracovaný autorský model modernej drevenice, na ktorom začal  Matúš pracovať ako desaťročný. Druhým jeho projektom bolo porovnanie konštrukcií eurookien od viacerých výrobcov zo Slovenska. Projekt bol riešený v predmete stavebné konštrukcie. Aj túto,  mimoriadne  náročnú tému  pre prváka,  Matúš zvládol na vysokej úrovni.

Prvácku sekciu doplnil  projekt R. Seleckého. V predmete stavebné konštrukcie si zvolil tému NAJ drevostavby sveta. Prítomným predstavil tri najvyššie a tri najkrajšie drevostavby. Svoju prezentáciu priebežne dopĺňal o rôzne zaujímavosti o zvolených drevostavbách.

V programe projektového dňa odznela odborná prednáška  (Z) horí moja drevostavba?  Vzácnym hosťom podujatia bol   prof. Ing. A. Osvald CSc., ktorý vo svojom vystúpení  poukázal na nevyhnutnosť spolupráce konštruktérov a hasičov pri projektovaní drevostavieb. Vzájomný rešpekt oboch strán vytvára ideálny priestor pre vznik zaujímavých projektov.

Bod programu Absolventi sa vracajú ponúkol prítomným divákom ukážku odborných projektov najvyššej kvality. Vysoká úroveň prezentácie doplnila  kvalitný  odborný obsah, ktorým naši absolventi dokázali svoju komplexnosť v priereze celkového odborného vzdelávania. M. B. Heis predstavil  projekt  záhradného altánku, G. Prostinák projekt prestrešenia terasy rodinného domu,  M. Michna  projekt slamenej drevostavby.  Každý z týchto projektov získal v školskom roku niekoľko   súťažných  ocenení.

Osvedčená štruktúra projektového dňa v pozmenených priestoroch opäť potvrdila, že rovesnícke vzdelávanie predstavuje veľmi efektívnu formu stredoškolského vzdelávania. Prezentujúci sa na svoje vystúpenia zodpovedne pripravili,   diváci najprv vnímali odborný výklad svojich spolužiakov a následne dostali priestor  s prezentujúcimi o projektoch diskutovať.

Silným momentom projektového dňa bolo vyjadrenie úprimného uznania absolventov odboru  ich nástupcom-prvákom.  

Projektový deň  organizačne zabezpečila Ing. S. Mošková, vedúca ŠO technik drevostavieb.