Mechanici počítačových sietí na Sicílii

Šiesti študenti 2. a 3. ročníka odboru Mechanik počítačových sietí sa v termíne 15. 5. – 26. 5. 2023 zúčastňujú v rámci programu Erasmus+ KA121 odborných mobilít v Inštitúte Verona-Trento v Messine na Sicílii. Počas prvého týždňa spoznávajú programovanie hybridných áut v Technickom Inštitúte Verona-Trento-Majorana. Nakoľko automobilový priemysel pracuje stále s väčším počtom dát, ktorých ochrana pri zvyšujúcom sa autonómnom riadení a využívaní umelej inteligencie pri hybridných vozidlách je nesmierne dôležitá, určite sú zručnosti aj v tejto oblasti programovania a ochrany dát pre našich študentov cenným prínosom v rámci získavania nových skúseností v odbore.