Simulácia kybernetickej ochrany

Mobility projektu Erasmus+ našich mechanikov počítačových sietí v Inštitúte Verona-Trento v Messine na Sicílii pokračovali v spolupráci s Univerzitou v Messine,  odborom Informatika, kde sa naši študenti aktívne zúčastnili simulácie napadnutia siete a zabezpečení kybernetickej ochrany pred útokmi, ale aj vyhodnocovanie zraniteľnosti a vzdialenú správu. Spoločne s univerzitnými študentmi simulovali v rámci vopred dohodnutých pravidiel napadnutie vzdialenej siete, zisťovali čo najviac údajov o „napadnutej sieti“ a pokúšali sa zabezpečiť svoju sieť tak, aby bola nepreniknuteľná. Tieto aktivity, ktoré boli zamerané na kybernetickú bezpečnosť a zahŕňali činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, rozšírili zručnosti našich študentov aj v tejto oblasti.