Víťazné družstvo SOŠ drevárskej v okresnom kole v basketbale žiakov SŠ

Dňa 12.01.2023 sa konalo okresné kolo v basketbale žiakov SŠ. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev. Zvíťazilo družstvo SOŠ drevárskej vo Zvolene pred tradičným rivalom G.Ľ. Štúra s výsledkom 24 : 16. Na 3.mieste sa umiestnilo družstvo súkromnej strednej športovej školy. Z okresného kola, ktoré organizuje už viac ako 40 rokov SOŠ drevárska Zvolen postupuje víťaz do oblastného kola.