Dizajnový nábytok z odpadu „RECY – VECI“

v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave od 1.  3. do 8. 4. 2022