Aktuality

Drogy to teda nie!

V študovni krajskej knižnice sa 27. apríla 2023 uskutočnil vedomostný kvíz pre pre študentov stredných škôl zameraný na protidrogovú prevenciu – Drogy, to teda nie!  Spoluorganizátormi podujatia sú:  Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Zvolen. Žiačky našej školy Emma Jančiarová a Zuzana…

Čítaj viac

Deň narcisov 2023

Už tradične sme sa zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov, ktorá sa konala 20. apríla 2023.Osem dobrovoľníčok z našej školy so štyrmi pokladničkami vyzbieralo na SOŠ drevárskej, v MH Teplárenskom holdingu Zvolen a v uliciach mesta  spolu takmer 630…

Čítaj viac

MLADÝ INOVÁTOR 2023

Naši dizajnéri sa zúčastnili celoštátnej súťaže „Krištáľový Merkúr“, ktorú vyhlasuje Slovenská obchodná a priemyselná komora. Dňa 30.03.2023 sme sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov súťaže o inovácie, ktoré sa uskutočnilo počas verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v priestoroch…

Čítaj viac

Dar pre záchranu ľudského života

Pani MUDr. Mária Palúchová, ktorá v priestoroch prízemia školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene prevádzkuje stomatologickú ambulanciu, venovala škole bezodplatne  automatický externý defibrilátor (AED). V súčasnosti patrí defibrilátor k štandardnému resuscitačnému vybaveniu zdravotníckych zariadení a je snaha, aby boli automatické externé…

Čítaj viac

Študentská kvapka krvi

Naša škola pravidelne podporuje celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. 23.11.2022…

Čítaj viac

Návšteva divadelného predstavenia

Naša škola podporuje návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 3. 11. 2022 sa naši maturanti a študenti učebného odboru spolu s pedagógmi zúčastnili na divadelnom predstavení v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti si svoje teoretické znalosti o dráme z hodín…

Čítaj viac