Mgr. Soňa Kubíková

Mgr. Soňa Kubíková

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Warning: Undefined array key "__id" in /data/5/7/57d831c7-7c4f-4699-9309-964e584c35a2/sosdrev.sk/web/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

,,Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ 🌼

Také bolo hlavné motto tohtoročného 28. ročníka zbierky Dňa narcisov. 18.apríla 2024 dobrovoľníci z SOŠ drevárskej vyzbierali 930 eur, ktoré boli prevedené na účet Ligy proti rakovine. Dobrovoľným príspevkom za žltý narcis sme spoločne podporili ľudí trpiacich rakovinou. Veľké poďakovanie…

Slávnostná konferencia programu Show your talent

Stredná odborná škola drevárska sa zapojila do rozvojového programu Show your talent. Dňa 19. 9. 2023 sa uskutočnila slávnostná konferencia, na ktorej účastníci programu prezentovali svoje   projekty. Študenti sa spolu so 4 pedagógmi školy  stretávali na workshopoch, dvoch víkendových pobytoch a  na…

Biela pastelka 2023

Dňa 22.09.2023 sa žiaci našej školy zapojili do finančnej zbierky Biela pastelka.Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Prechod zo sveta vzdelávania do sveta práce

V dňoch 30 . a 31. 5. 2023  sme pre končiacich žiakov odboru stolár pripravili kariérne poradenstvo v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Poradenstvo bolo zamerané na rozvoj kompetencií pre optimálnu voľbu povolania, rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry, efektívne kontaktovanie…

Drogy to teda nie!

V študovni krajskej knižnice sa 27. apríla 2023 uskutočnil vedomostný kvíz pre pre študentov stredných škôl zameraný na protidrogovú prevenciu – Drogy, to teda nie!  Spoluorganizátormi podujatia sú:  Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Zvolen. Žiačky našej školy Emma Jančiarová a Zuzana…

Deň narcisov 2023

Už tradične sme sa zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov, ktorá sa konala 20. apríla 2023.Osem dobrovoľníčok z našej školy so štyrmi pokladničkami vyzbieralo na SOŠ drevárskej, v MH Teplárenskom holdingu Zvolen a v uliciach mesta  spolu takmer 630…