Aj naša škola sa zapojila do programu Show your talent

Cez víkend 24. – 26. 3. 2023 sa uskutočnilo prvé víkendové stretnutie účastníkov rozvojového programu Show your talent. Účastníci – žiaci a učitelia SOŠ drevárskej – sa stretli na Starých Horách v penzióne St. Mária.
Cieľom programu je rozvíjať svoju osobnosť, rozpoznať svoj talent, schopnosti, silné a slabé stránky. Posilniť kľúčové kompetencie : naučiť sa učiť sa, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať.
Všetci majú za sebou víkend plný zážitkov. V programe budú pokračovať ďalšími stretnutiami tímov a workshopmi.

ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ!