Prijímačky 2024/2025

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín talentovej prijímacej skúšky je 29. apríl 2024 (alebo aj 30. 4. 2024),
1. kolo 2. termín talentovej prijímacej skúšky je 9. máj 2024 (alebo aj 10. 5. 2024), 

2. kolo talentovej prijímacej skúšky je 18. jún 2024

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 2. máj 2024 (alebo aj 3. 5. 2024),
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 6. máj 2024 (alebo 7. 5. 2024),

2. kolo prijímacích skúšok je 18. jún 2024.

Prijímačky 2025/2026

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.