Prijímačky 2023/2024

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 02. mája 2023 (alebo aj 03.05.2023),
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 11. mája 2023 (alebo aj 12.05.2023),

2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2023.

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 04. mája 2023 (alebo aj 05.05.2023),
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 09. mája 2023 (alebo aj 10.05.2023),

2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2023.

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Prijímačky 2024/2025

Talentové prijímacie skúšky pre odbor TNI 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.

Prijímacie skúšky pre ostatné odbory

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR,

2. kolo prijímacích skúšok určuje MŠVVaŠ SR.