Projekty Erasmus+ (2024-2025)

Zamestnanci

Malta

Cieľ:

1. Zlepšenie metodiky a výučby cudzích jazykov

2. Rozšírenie komunikačných schopností a jazykových zručností učiteľov v OVP v ANJ

Žiaci

Taliansko - Sicília - Catania

Cieľ:

1. Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku

2. Dizajn nábytku vo firme

Články Erasmus+

Momentálne žiadne neexistujú.