Sponzorstvo - Kronospan Foundation (skill.ED)

Názov projektu: skill.ED

Zvýšenie digitálnych zručností žiakov pri prechode z tvorby technickej dokumentácie klasickým spôsobom na tvorbu pomocou grafických systémov.

 

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen v rámci uvedeného projektu získala od nadácie

Kronospan Foundation, No. 1  Strunga Mieilor, 500482 Brasov, Romania sponzorské prostriedky vo výške 10 000 eur na nákup výpočtovej techniky – notebookov v počte 10 kusov.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, digitálnej gramotnosti a zručností žiakov SOŠ drevárskej vo Zvolene s ohľadom na jednoznačný trend, ktorým je prechod od klasickej tvorby výkresovej dokumentácie (kreslenie technických výkresov na papier) ku tvorbe v grafických systémoch (AutoCAD, TurboCAD…).