Odborné exkurzie, výstavy - 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2021

OKTÓBER 2021

NOVEMBER 2021

DECEMBER 2021

JANUÁR 2022

FEBRUÁR 2022

MAREC 2022

V tomto období boli všetky hromadné akcie zrušené do odvolania pre pandémiu Covid 19.

APRÍL 2022

TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR (13.4.2022, Žilina): Vybraní žiaci študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili súťaže Tímový záchranár na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci – Žilina. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina. Aj tento rok sa opäť potvrdila kvalita a pripravenosť našich študentov a zaujali sme miesta na stupni víťazov. Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.

KRONOSPAN (20.4.2022, Zvolen): Žiaci triedy II.TCM študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti KRONOSPAN s.r.o. Zvolen. Žiaci boli oboznámení s prevádzkou Píla, kde videli spracovanie listnatej suroviny na pásovej píle na rezivo a následne na prírezy pre výrobu lepených drevodosiek. 

GRUNTOVAČKA (22.4.2022, Zvolen): Žiaci triedy II.TCM študijných odborov Technik drevostavieb ,Technik drevárskych CNC zariadení a Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili pri príležitosti Dňa zeme akcie GRUNTOVAČKA  na Pustom hrade. Žiaci čistili turistický chodník a okolie Červený medokýš a Pustý hrad.

MÁJ 2022

KRONOSPAN (6.5.2022, Zvolen): Žiaci triedy II.TCM študijného odboru Technik drevostavieb a Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti KRONOSPAN s.r.o. Zvolen. Žiaci boli oboznámení s prevádzkou výroba DTD a povrchová úprava DTD laminovaním.