Stolár (3355 H)

Stolár (3355 H)

Učebný odbor stolár sa vyučuje na našej škole aj v systéme duálneho vzdelávania (SDV). Teoretické vzdelávanie sa vykonáva v škole a praktická príprava – odborný výcvik na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Výhodou duálneho vzdelávania je, že žiaci počas štúdia dostávajú mesačne štipendium a aj odmenu za vykonanú prácu. Žiaci si osvojujú zručnosti v danom odbore a pracovný režim v podmienkach firmy.

Žiaci, ktorí sa nepripravujú v SDV vykonávajú odborný výcvik v školských dielňach, ktoré sú veľmi dobre technologicky vybavené. Naučia sa pracovať na základných drevoobrábacích strojoch, ale aj moderných počítačom riadených CNC strojoch. Po teoretickej stránke sú žiaci veľmi dobre odborne pripravení na vykonávanie svojho budúceho povolania. Najlepší žiaci sa zúčastňujú súťaží zručnosti, ako napr. Skills Slovakia – Mladý stolár.

Zhotovujú rôzne typy nábytku, stavebno-stolárske výrobky, ako napríklad okná, dvere, drevené obklady, ale aj altánky. Práca stolára je zaujímavá, tvorivá a žiadaná.

Články odboru

Fotogaléria

Duálne vzdelávanie

MAKROWIN s.r.o.

Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu MAKROWIN s.r.o. v Detve musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

Termín pohovoru:

najneskôr do 20. marca 2024

Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle:

majer@makrowin.sk

045 5455346

Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na

www.makrowin.sk

Ján Petrinec – NIKA

Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Ján Petrinec – NIKA v Detve musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

Termín pohovoru:

najneskôr do 20. marca 2024

Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle:

nikadetva@gmail.com

0903 526 098

Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na

www.nikadetva.sk

Trendwood-twd s.r.o.

Systém duálneho vzdelávania umožňuje žiakom získať teoretické vedomosti v škole a praxou vo firmách praktické zručnosti, zarábať už počas štúdia a nájsť si miesto na trhu práce hneď po ukončení štúdia. Zapojeným firmám umožňuje
zároveň vychovať a vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov. Presne toto Vám ponúkajú aj firma twd a Stredná odborná škola drevárska Zvolen!

Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Trendwood-twd s.r.o. v Banskej Bystrici musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

Termín pohovoru:

najneskôr do 20. marca 2024

Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle: 

rf@twd.sk

0903 800 131

www.twd.sk 

Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na

www.potrebyovp.sk