Súťaž v profesii STOLÁR

Súťaž v profesii STOLÁR sa konala 23.03.2023 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 7 stredných odborných škôl. Našu „drevárinu“ reprezentovali žiaci 2. ročníka učebného odboru STOLÁR, Samuel Hraško a Tomáš Huťa. V kategórii jednotlivcov Samuel Hraško získal 1. miesto. V kategórii družstiev (súťaž dvojíc) sa naši žiaci umiestnili na 2. mieste a obaja postúpili do celoštátneho finále súťaže, ktoré sa bude konať v Nitre. Poďakovanie za dôslednú praktickú a teoretickú prípravu žiakov v duchu „tažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ patrí Ing. Kamenskému, majstrovi OV a Mgr. Bačíkovi, vedúcemu dielní. Srdečne blahoželáme a našim chlapcom prajeme úspech aj vo finále ! ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ !