Ing. Pavel Laššák

Ing. Pavel Laššák

riaditeľ školy

Warning: Undefined array key "__id" in /data/5/7/57d831c7-7c4f-4699-9309-964e584c35a2/sosdrev.sk/web/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

ZAŽI TO! … S DREVOM

V sobotu 08. júna 2024 sme na „drevárine“ privítali televízny štáb RTVS, ktorý nakrúcal v priestoroch školy ďalšiu časť televíznej relácie pre deti pod názvom „ZAŽI TO! … S DREVOM. Relácia ponúka inšpiratívne príbehy dvoch kamarátov, Elly a Riška, a…

Drevostavbári na „1“

V rámci praktickej časti maturitnej skúšky v študijnom odbore Technik drevostavieb úspešne a na „výbornú“ obhájili svoje maturitné projekty naši „drevostavbári“. Z celkovo siedmich tohtoročných projektov, ktoré maturanti realizovali v podobe rôznych drevených konštrukcií, ako sú pergoly, prístrešky a pod. sa vytvorené diela z  dvoch projektov…

Čalúnnici na Majstrovstvách ČR „Mistři všedních dnů“

V dňoch 23. -26. apríla 2024 reprezentovali  SOŠ drevársku, Zvolen a zamestnávateľa v duálnom systéme vzdelávania LIND Mobler Slovakia, Krupina na XII. Majstrovstvách Českej republiky s medzinárodnou účasťou v súťaži odborných zručností odboru ČALÚNNIK, žiaci 3. ročníka Adam BARTOŠ a František BALÁŽ.  Súťaž prebiehala v areáli…

Deň Zeme 2024 na „drevárine“

V rámci prierezovej témy environmentálna výchova sa dňa 19. apríla 2024 uskutočnilo podujatie pre žiakov 1. ročníka, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na význam environmentálnej problematiky vo vzťahu k životnému prostrediu v okolí v ktorom žijeme a prispieť k rozvoju…

Vo finále Skills Slovakia opäť „zlatí“

Finále celoštátnej súťaže „Skills Slovakia Stolár 2024“ sa uskutočnilo 16. – 18. apríla 2024 na pôde SOŠ drevárskej vo Zvolene. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava  a záštitu nad podujatím…

Drevári podporili „Lesnícke dni 2024“

Lesnícke dni vo Zvolene organizuje každoročne Národné lesnícke centrum a prebieha pravidelne v období „Dňa Zeme“, ktorý si pripomíname vždy 22. apríla. Slávnostné otvorenie 18. ročníka Lesníckych dní sa konalo 19. apríla 2024 na Námestí SNP vo Zvolene a aj „drevárina“…

Oddychové „chill zóny“

V priestoroch školy sme vytvorili a poskytli pre užívanie žiakom školy tri „chill zóny“ vo vestibule pred aulou, v priestoroch dizajnu a vo vstupe do dielní. Chill zóna je oddychové miesto v priestoroch školy, kde študenti môžu relaxovať, čítať si,…

„Drevárina“ vo finále !

Naši „zlatí“ chlapci, stolár Samuel Hraško a  drevár/nábytkár David Bielich, obsadili v semifinálovom kole súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pod názvom „Mladý stolár 2024“ v Žiline 1. miesto a postúpili do finále celoštátnej súťaže „Skills Slovakia Stolár 2024“. Srdečne blahoželáme ! Finále súťaže…

Výroba hudobných nástrojov

Pripravujeme priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky a zariaďujeme „husliarsku“ dielňu pre študijný odbor Výroba hudobných nástrojov. Priestory dielní pre výrobu drevených strunových hudobných nástrojov (husle, gitary a iné) sú po rekonštrukcii úplne nové a materiálno-technické vybavenie je pripravené. V databáze…