Pavel Laššák

Pavel Laššák

KABU 2022

Krst absolventov budúcich alebo prijímanie našich prvákov do „cechu drevárskeho“ sa tento rok konal 28. septembra 2022 na Námestí SNP vo Zvolene, ako súčasť osláv 100. výročia založenia zvolenskej „dreváriny“ ! Bolo to už po 54-krát, čo sa prváci stali…

Ocenenie pedagogickej práce – Mesto Zvolen

Dňa 21. apríla 2022 v obradnej sieni Zvolenského zámku bola z rúk primátorky mesta Ing. Lenky Balkovičovej ocenená plaketou J. A. Komenského, naša milá kolegyňa, Mgr. Soňa Kubíková. Mgr. Soňa Kubíková pracuje v SOŠ drevárskej vo Zvolene ako učiteľka občianskej náuky a etickej výchovy už…