Ing. Pavel Laššák

Ing. Pavel Laššák

riaditeľ školy

Erasmus+ Job shadowing – VOŠ a SPŠ Volyně, Česko

Učitelia „dreváriny“ v dňoch 06. – 09.11.2023 získavali počas mobility v rámci projektu Erasmus+  nové poznatky a know-how z dobrej praxe v zahraničí, oboznamovali sa so systémom odborného vzdelávania a prípravy v ČR, vytvárali nové kontakty pre spoluprácu v zahraničí a rozšírili si poznatky o spoločenských, jazykových…

Výroba hudobných nástrojov

Študijný odbor Výroba hudobných nástrojov začala „drevárina“ vyučovať, ako jediná škola na Slovensku v roku 1995.  Uvedený študijný odbor sa vyučoval v podmienkach našej školy  17 rokov v období rokov 1995 – 2012. Za každým úspešným príbehom sú však predovšetkým konkrétni ľudia,…

Výstava Nábytok a bývanie 2023

V dňoch 26.- 30.04.2023 vďaka podpore Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa naša „drevárina“ prezentovala na výstave Nábytok a bývanie 2023 v Nitre v pavilóne M5 v areáli národného výstaviska Agrokomplex. V expozícii školy vystavovali svoje maturitné práce – sedací nábytok, žiačky 4. ročníka…

Súťaž SKILLS SLOVAKIA STOLÁR

V termíne 25.- 27. apríla 2023 sa v Nitre konalo celoštátne finále súťaže v učebnom odbore STOLÁR pod názvom „Skills Slovakia Stolár“. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré postúpili zo semifinálových kôl, z každej postupujúcej školy jedno súťažné dvojčlenné družstvo. SOŠ drevársku Zvolen úspešne…