Odborné exkurzie, výstavy - 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2023

HVEZDÁREŇ (11.9.2023, Žiar nad Hronom) žiaci tried 1.A a 1.TCM navštívili hvezdáreň a tak si rozšírili vedomosti o vesmíre, astronómii – zaoberajúcej sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.

SLOVLEPEX DK, DREVODOM ORAVA, SKANZEN ZUBEREC (13. 9. 2023, Dolný Kubín, Podbiel, Zuberec) Žiaci odboru technik drevostavieb a druháci drevári sa zúčastnili odbornej exkurzie. Najprv navštívili firmu Slovlepex, a. s. v Dolnom Kubíne, kde si pozreli výrobu eurohranolov určených na výrobu drevených okien a dverí. Odtiaľ sa presunuli do firmy Drevodom Orava, s. r. o. v Podbieli. Výrobný program spoločnosti je bohatý. Zahŕňa moderné zrubové domy, rekreačné chaty, záhradné chatky a altánky. Popoludní sa spoločne presunuli do Múzea oravskej dediny v Zuberci.

VYSOKÉ TATRY (13.9.2023, Popradské pleso, Hrebienok) Turistický pochod, pohybový kurz ochrany zdravia. Trasa začínala od Popradského plesa – zastávka na Chatu pri Popradskom plese (1500 m. n. m.), až do Sedla pod Ostrvou 1966 m. n. m.,Štôlska dolina, južný svah Končistej, do Batizovskej doliny, Batizovské pleso, Sliezsky dom, Velické pleso, Tatranská Polianka. Študenti absolvovali 20,7 km s prevýšením 841m. Cieľom pohybového kurzu je pohyb v skupine, pomoc, ak to niekto v skupine potrebuje a úcta k prírode.

ETUDY Z DREVA (13.9.2023, Zvolen) Naša škola sa tak isto ako predošlé roky, zapojila do súťaže etudy z dreva. Medzi mnohé výrobky patria aj ocenené práce našich žiakov. Cenu za tretie miesto získala Aneta Komjáthyová za stojan na gitaru. Ocenenie primátora mesta získala Timea Sládečkováza svoj policový systém Honey wall Ocenenie zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky dostal Patrik Vencel za svoj stojan na nože Axcel.

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM (21.9.2023, Zvolen) žiaci triedy 1.TCM navštívili Lesnícke a drevárske múzeum, Slovenskú národnú galériu na Zvolenskom zámku a Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra.

OKTÓBER 2023

MÚZEUM SNP (4.10.2023, Banská Bystrica) žiaci tried 1.TCM, 2.TCM, 2.A a 2.D sa zúčastnili exkurzie do Múzea SNP, kde si pripomenuli udalosti a význam SNP.

KRONOSPAN (4.10.2023, Zvolen) žiaci triedy 4.D študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru v rámci predmetu technológia navštívili prevádzky výroby DTD, PÚ DTD, sušenie dreva, výrobu lepených dosiek a pílnicu – výroba reziva a prírezov.

ŽUPNÁ KALOKAGATIA – športová súťaž (3.10.2023, Banská Bystrica) vybraní žiaci z tried 1.H, 2.A a 4.H sa zapojili do športovo – vedomostnej súťaže Župná kalokagatia, ktorá sa uskutočnila v SOŠ pod Bánošom v BB.

HOREHRONSKÉ HRY – športová súťaž (5.10.2023, Banská Bystrica) ) vybraní žiaci z tried 1.H, 2.A a 4.H sa zapojili do športovej súťaže Horehronské hry, ktoré sa konali na atletickom štadióne Dukla na Štiavničkách.

GAUDEAMUS AKADÉMIA 2023 (11.10.2023, Bratislava) výber žiakov 4. ročníka sa zúčastnil na akadémii Gaudeamus, ktorá sa konala na výstavisku Incheba v Bratislave. Žiaci sa oboznámili s možnosťami štúdia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (12.10.2023, Zvolen) žiaci tried 1.SC, 2.S, 3.SC, 4.A, 4.D, 4.H, 4.TCM sa zúčastnili na divadelnom predstavení v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

ZÁCHRANNÉ CVIČENIE (12.10.2023, Zvolen) žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili záchranného cvičenia, ktoré sa konalo v obchodnom dome Európa vo Zvolene.

BROTHERS s.r.o.(18.10. a 26.10.2023, Krupina) žiaci študijného odboru Mechanik počítačových sietí absolvovali prezentáciu a prehliadku spoločnosti Brothers v Krupine. Žiaci sa oboznámili s výrobným programom firmy.

ZÁCHRANNÉ CVIČENIE (26.10.2023, Zvolen) žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili záchranného cvičenia ako figuranti, ktoré sa konalo v areáli spoločnosti Continental. Simulovala sa havária autobusu a požiar elektromobilu.

NOVEMBER 2023

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (02.11.2023, Zvolen) žiaci tried 1.D a 1.H sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom United Neighbours of London, ktoré sa konalo v priestoroch študentského domova a jedálne Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (03.11.2023, Zvolen) žiaci prvého až tretieho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Škola základ života, ktoré sa konalo v DJGT vo Zvolene.

LOGISTIKA VO VÝROBE (22.11.2023, Zvolen) žiaci 4. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb v rámci predmetu Logistika sa zúčastnili exkurzii vo Zvolenskej mliekarni, s.r.o., kde sa oboznámili so zásobovacou, výrobnou a odbytovou logistikou.

TECHNICKÁ UNIVERZITA (24.11.2023, Zvolen) žiaci tretieho ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili exkurzie na TU vo Zvolene, kde sa oboznámili s umelým sušením dreva a praktickou ukážkou sušiarne, nastavovanie parametrov sušenia.

CONTINENTAL (27.11.2023, Zvolen) žiaci triedy 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa oboznámili s riešením protipožiarneho zabezpečenia objektov, zabezpečenie protipožiarnej prevencie, elektronická požiarna signalizácia, prenosné a stabilné hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery, únikové cesty a pod. výrobných objektov (napr. sklad suroviny, výrobná linka, sklad hotových výrobkov a pod. ).

ŽELEZNÝ HASIČ (30.11.2023, Zvolen) 6 žiakov študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili na súťaži Železný hasič, ktorú organizovala TU Zvolen a konala sa pri Študentskom domove Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Žiak Tomáš Farkaš sa umiestnil zo 41 štartujúcich prevažne vysokoškolákov, dobrovoľných a profesionálnych hasičov na 3.mieste.

DECEMBER 2023

JAVOR 2023 (8.12.2023, Zvolen) 8. decembra 2023 to bolo už po 26-krát, keď mohli návštevníci školy precítiť atmosféru dňa otvorených dverí pod názvom „Javor“. Tu u nás, na strednom Slovensku sme drevom obklopení a chceme, aby sa s ním správne nakladalo a preto v tomto duchu pripravujeme aj našich absolventov. Našou hlavnou snahou je neustále vzbudzovať u ľudí záujem o tento neprekonateľný materiál, upozorňovať na možnosti jeho využitia a širokú verejnosť presvedčiť o tom, ako je dôležité dostať „viac dreva do života“.

VIANOČNÍČEK (21.12.2023, SOŠ drevárska Zvolen) už tradične sa konalo podujatie Vianočníček, na ktorom si žiaci plnili svoje priania.

JANUÁR 2024

FEBRUÁR 2024

MAREC 2024

APRÍL 2024

MÁJ 2024

JÚN 2024