Odborné exkurzie, výstavy - 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

SEPTEMBER 2023

HVEZDÁREŇ (11.9.2023, Žiar nad Hronom) žiaci tried 1.A a 1.TCM navštívili hvezdáreň a tak si rozšírili vedomosti o vesmíre, astronómii – zaoberajúcej sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.

SLOVLEPEX DK, DREVODOM ORAVA, SKANZEN ZUBEREC (13. 9. 2023, Dolný Kubín, Podbiel, Zuberec) Žiaci odboru technik drevostavieb a druháci drevári sa zúčastnili odbornej exkurzie. Najprv navštívili firmu Slovlepex, a. s. v Dolnom Kubíne, kde si pozreli výrobu eurohranolov určených na výrobu drevených okien a dverí. Odtiaľ sa presunuli do firmy Drevodom Orava, s. r. o. v Podbieli. Výrobný program spoločnosti je bohatý. Zahŕňa moderné zrubové domy, rekreačné chaty, záhradné chatky a altánky. Popoludní sa spoločne presunuli do Múzea oravskej dediny v Zuberci.

VYSOKÉ TATRY (13.9.2023, Popradské pleso, Hrebienok) Turistický pochod, pohybový kurz ochrany zdravia. Trasa začínala od Popradského plesa – zastávka na Chatu pri Popradskom plese (1500 m. n. m.), až do Sedla pod Ostrvou 1966 m. n. m.,Štôlska dolina, južný svah Končistej, do Batizovskej doliny, Batizovské pleso, Sliezsky dom, Velické pleso, Tatranská Polianka. Študenti absolvovali 20,7 km s prevýšením 841m. Cieľom pohybového kurzu je pohyb v skupine, pomoc, ak to niekto v skupine potrebuje a úcta k prírode.

ETUDY Z DREVA (13.9.2023, Zvolen) Naša škola sa tak isto ako predošlé roky, zapojila do súťaže etudy z dreva. Medzi mnohé výrobky patria aj ocenené práce našich žiakov. Cenu za tretie miesto získala Aneta Komjáthyová za stojan na gitaru. Ocenenie primátora mesta získala Timea Sládečkováza svoj policový systém Honey wall Ocenenie zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky dostal Patrik Vencel za svoj stojan na nože Axcel.

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM (21.9.2023, Zvolen) žiaci triedy 1.TCM navštívili Lesnícke a drevárske múzeum, Slovenskú národnú galériu na Zvolenskom zámku a Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra.

OKTÓBER 2023

MÚZEUM SNP (4.10.2023, Banská Bystrica) žiaci tried 1.TCM, 2.TCM, 2.A a 2.D sa zúčastnili exkurzie do Múzea SNP, kde si pripomenuli udalosti a význam SNP.

KRONOSPAN (4.10.2023, Zvolen) žiaci triedy 4.D študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru v rámci predmetu technológia navštívili prevádzky výroby DTD, PÚ DTD, sušenie dreva, výrobu lepených dosiek a pílnicu – výroba reziva a prírezov.

ŽUPNÁ KALOKAGATIA – športová súťaž (3.10.2023, Banská Bystrica) vybraní žiaci z tried 1.H, 2.A a 4.H sa zapojili do športovo – vedomostnej súťaže Župná kalokagatia, ktorá sa uskutočnila v SOŠ pod Bánošom v BB.

HOREHRONSKÉ HRY – športová súťaž (5.10.2023, Banská Bystrica) ) vybraní žiaci z tried 1.H, 2.A a 4.H sa zapojili do športovej súťaže Horehronské hry, ktoré sa konali na atletickom štadióne Dukla na Štiavničkách.

GAUDEAMUS AKADÉMIA 2023 (11.10.2023, Bratislava) výber žiakov 4. ročníka sa zúčastnil na akadémii Gaudeamus, ktorá sa konala na výstavisku Incheba v Bratislave. Žiaci sa oboznámili s možnosťami štúdia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (12.10.2023, Zvolen) žiaci tried 1.SC, 2.S, 3.SC, 4.A, 4.D, 4.H, 4.TCM sa zúčastnili na divadelnom predstavení v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

ZÁCHRANNÉ CVIČENIE (12.10.2023, Zvolen) žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili záchranného cvičenia, ktoré sa konalo v obchodnom dome Európa vo Zvolene.

BROTHERS s.r.o.(18.10. a 26.10.2023, Krupina) žiaci študijného odboru Mechanik počítačových sietí absolvovali prezentáciu a prehliadku spoločnosti Brothers v Krupine. Žiaci sa oboznámili s výrobným programom firmy.

ZÁCHRANNÉ CVIČENIE (26.10.2023, Zvolen) žiaci študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili záchranného cvičenia ako figuranti, ktoré sa konalo v areáli spoločnosti Continental. Simulovala sa havária autobusu a požiar elektromobilu.

NOVEMBER 2023

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (02.11.2023, Zvolen) žiaci tried 1.D a 1.H sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom United Neighbours of London, ktoré sa konalo v priestoroch študentského domova a jedálne Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (03.11.2023, Zvolen) žiaci prvého až tretieho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Škola základ života, ktoré sa konalo v DJGT vo Zvolene.

LOGISTIKA VO VÝROBE (22.11.2023, Zvolen) žiaci 4. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb v rámci predmetu Logistika sa zúčastnili exkurzii vo Zvolenskej mliekarni, s.r.o., kde sa oboznámili so zásobovacou, výrobnou a odbytovou logistikou.

TECHNICKÁ UNIVERZITA (24.11.2023, Zvolen) žiaci tretieho ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili exkurzie na TU vo Zvolene, kde sa oboznámili s umelým sušením dreva a praktickou ukážkou sušiarne, nastavovanie parametrov sušenia.

CONTINENTAL (27.11.2023, Zvolen) žiaci triedy 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa oboznámili s riešením protipožiarneho zabezpečenia objektov, zabezpečenie protipožiarnej prevencie, elektronická požiarna signalizácia, prenosné a stabilné hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery, únikové cesty a pod. výrobných objektov (napr. sklad suroviny, výrobná linka, sklad hotových výrobkov a pod. ).

ŽELEZNÝ HASIČ (30.11.2023, Zvolen) 6 žiakov študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili na súťaži Železný hasič, ktorú organizovala TU Zvolen a konala sa pri Študentskom domove Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Žiak Tomáš Farkaš sa umiestnil zo 41 štartujúcich prevažne vysokoškolákov, dobrovoľných a profesionálnych hasičov na 3.mieste.

DECEMBER 2023

JAVOR 2023 (8.12.2023, Zvolen) 8. decembra 2023 to bolo už po 26-krát, keď mohli návštevníci školy precítiť atmosféru dňa otvorených dverí pod názvom „Javor“. Tu u nás, na strednom Slovensku sme drevom obklopení a chceme, aby sa s ním správne nakladalo a preto v tomto duchu pripravujeme aj našich absolventov. Našou hlavnou snahou je neustále vzbudzovať u ľudí záujem o tento neprekonateľný materiál, upozorňovať na možnosti jeho využitia a širokú verejnosť presvedčiť o tom, ako je dôležité dostať „viac dreva do života“.

VIANOČNÍČEK (21.12.2023, SOŠ drevárska Zvolen) už tradične sa konalo podujatie Vianočníček, na ktorom si žiaci plnili svoje priania.

JANUÁR 2024

LYŽIARSKY KURZ (Kremnica – Skalka, 29.1.- 9.2.2024) Žiaci 2. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz v stredisku Skalka – Kremnica, 1.turnus 29.1.- 2.2.2024 a 2.turnus 5.2.-9.2.2024. Žiaci, lyžiari aj snowboardisti s ohľadom na svoje schopnosti zvládli na lyžiarskom svahu úspešne všetky športové aktivity. Obidva lyžiarske kurzy splnili cieľ, žiaci získali základy lyžovania alebo sa v lyžovaní zdokonalili.

Deň otvorených dverí TU Zvolen (Zvolen, 30.1.2024) žiaci 4. ročníka sa oboznamovali s možnosťami ďalšieho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.

FEBRUÁR 2024

Krajské kolo vo futbale SŠ (Lučenec, Športová hala, 26.2.2024) 10 žiakov reprezentovalo našu školu na krajskom kole vo futbale.

Okresné kolo vo florbale SŠ (Zvolen, TU Zvolen, 27.2.2024) 10 žiakov reprezentovalo našu školu v okresnom kole vo florbale.

MAREC 2024

MINTAL (Sielnica, 7.3.2024) žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej exkurzii vo firme Mintal, kde sa oboznámili s výrobou eurookien.

Prednáškový deň (TU Zvolen, 13.3.2024) žiaci 2. a 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb a technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili prednáškového dňa v TU vo Zvolene na Drevárskej fakulte. Prednášky boli na témy:

  1. Piliarska technológia- spôsoby porezov a strojné zariadenia
  2. Výroba drevárskych polotovarov (eurohranol, KVH, BSH, CLT)
  3. Nové druhy veľkoplošných materiálov a možnosti ich využitia v praxi
  4. Energetické posudzovanie stavieb.

ALMA MATER (Banská Bystrica, 22.3.2024) miniveľtrh vysokých škôl, miesto kde si nájdeš svoju univerzitu. Na veľtrhu sa zúčastnilo 24 žiakov štvrtého ročníka našej školy.

KRONOSPAN (25.3.2024, Zvolen) žiaci tried 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde sa oboznámili s protipožiarnym zabezpečením na prevádzkach v spoločnosti Kronospan.

APRÍL 2024

TRIUM ( Budča, 4.4.2024) žiaci 4. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzii vo firme Trium, kde sa oboznámili s výrobou nábytku na mieru a s výrobou drevených schodov.

DREVOSTAVBY X HOME (Demänová, 9.4.2024) žiaci 1. až 4. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili na prezentácii drevostavieb spoločnosti X HOME v rezorte Demänová a Mara Holiday rezorte v Liptovskom Trnovci. Žiaci sa oboznámili s výstavbou moderných viacposchodových drevostavieb penziónov a hotelových zariadení v týchto rezortoch.

TAKTICKÉ CVIČENIE (16.4.2024, Zvolen) žiaci 2., 3. a 4. ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili taktického cvičenia HaZZ na Zvolenskom zámku.

Krajské kolo v silovom päťboji SŠ (16.4.2024, Banská Bystrica) športoví reprezentanti našej školy sa zúčastnili krajského kola v silovom päťboji, ktoré sa konalo v Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici.

NÁBYTOK A BÝVANIE (24.4.2024, Nitra) žiaci študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo, Tvorba nábytku a interiéru v počte 43 sa zúčastnili tradičnej odbornej výstavy Nábytok a bývanie v agrokomplexe Nitra. SOŠ drevárska mala vlastnú prezentáciu žiackych prác študijného odboru tvorba nábytku a interiéru.

MÁJ 2024

PASIV DOM s.r.o. (21.5.2024, Banská Bystrica) žiaci 1. ročníka študijného odboru technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti PasivDom, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou panelových drevostavieb.

OR HaZZ (22.5.2024, Banská Bystrica) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili odbornej exkurzie v hasičskej stanici v Banskej Bystrici.

ARBORÉTUM BOROVÁ HORA (23.5.2024, Zvolen) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili prehliadky arboréta Technickej univerzity na Borovej Hore vo Zvolene.

LUKAMASIV (23.5.2024, Kriváň) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Lukamasiv v Kriváni, ktorá sa zaoberá sériovou výrobou nábytku.

PUSTÝ HRAD (21.5. a 24.5.2024, Zvolen) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom a odboru Mechanik počítačových sietí absolvovali výstup na Pustý Hrad – turistika.

LIND (22.5.2024, Krupina) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti LIND Mobler v Krupine, ktorá sa zaoberá výrobou čalúnených sedacích súprav.

MINTAL (23.5.2024, Sielnica) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Mintal s.r.o-. Sielnica, ktorá sa zaoberá výrobou eurookien.

HS Vojenský výcvikový priestor LEŠŤ (23.5.2024, Lešť – Zábava) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom absolvovali odbornú exkurziu v hasičskej stanici Lešť.

MÚZEUM HASIČSKEJ TECHNIKY (21.5.2024, Martin – Priekopa) žiaci 1.H triedy študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili výstavy v hasičskom múzeu v Martine.

Drevený kostol HRONSEK (23.5.2024, Hronsek) žiaci 1. ročníka študijného odboru technik drevostavieb navštívili drevený artikulárny evanjelický kostol v Hronseku – kultúrna pamiatka UNESCO.

DOKA DREVO (20.5.2024, Banská Bystrica) žiaci prvého ročníka študijného odboru technik drevostavieb a drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Doka drevo v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá výrobou lepených drevených debniacich prvkov.

BPP (20.5.2024, Banská Bystrica) žiaci prvého ročníka študijného odboru technik drevostavieb a drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti BPP, ktorá sa zaoberá výrobou malých drevených stavieb, detských ihrísk a sáun.

KRONOPSPAN (24.5.2024, Zvolen) žiaci 1. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Kronospan, kde videli prevádzky výroby DTD, lepených drevodosiek, píly a recyklácia nábytku.

HVEZDÁREŇ (27.5.2024, Žiar nad Hronom) žiaci tried 1.A študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo a 1.TCM študijného odboru technik drevárskych CNC zariadení sa zúčastnili v rámci predmetu fyzika návštevy hvezdárne.

PLENÉR (20. – 24.5.2024) žiaci prvého ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru absolvovali počas tohto týždňa plenér v Kremnici, na zámku v Slovenskej Ľupči, na Pustom hrade vo Zvolene, navštívili Galériu J. Kulicha vo Zvolenskej Slatine a SNG na Zvolenskom zámku.

Detronics (20.5.2024, Zvolen) žiaci 1. ročníka študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili v rámci odbornej praxe exkurzie vo firme Detronics vo Zvolene, ktorá sa zaoberá zhotovovaním počítačových sietí.

Kurz ochrany osôb a majetku ( 20.5. – 24.5.2024 1. turnus, 27.5. – 31.5.2024 2. turnus Kaľamárka Detva). Žiaci 3. ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili lezeckého kurzu na Kaľamárke.

JÚN 2024

DOKA ( 10.6.2024, Banská Bystrica) žiaci študijného odboru OOMPP sa zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Doka, kde sa oboznámili s riešením protipožiarneho zabezpečenia objektov (zabezpečenie protipožiarnej prevencie, elektronická požiarna signalizácia, prenosné a stabilné hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery, únikové cesty a pod. výrobných objektov (napr. sklad suroviny, výrobná linka, sklad hotových výrobkov a pod.)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (18.6.2024, Zvolen) žiaci 1. ročníka sa zúčastnili spoločenskej akcie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra.

Taktické cvičenie (20.6.2024, diaľnica D1 pri Zvolene) žiaci študijného odboru OOMPP sa zúčastnili taktického cvičenia hromadnej havárie na diaľnici D1 ako figuranti.