Zverejňovanie

Zverejňovanie

Administratíva

Právne informácie

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SOŠ drevárskej vo Zvolene je možné podať:

 • elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk
 • poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK:
        Ing. Michal Kňažek – hlavný kontrolór
        Námestie SNP 23
        974 01 Banská Bystrica
  pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ„.

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Pracovné ponuky

Ekonomický úsek