Projekty Erasmus+ (2023-2024)

Žiaci

Rumunsko - Brašov

Turecko - Kocaeli

Cieľ:
Rozvoj vedomostí a praktických zručností v odbore, nové technológie hasenia materiálov a zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov

Počet žiakov:
6 (1., 2. a 3. ročník v školskom roku 2022/2023)

Cieľ:
Zdokonalenia poznatkov pri strojovom opracovaní dreva s aspektom na strojovú výrobu, povrchovej úprave dreva a nových trendov a metód v povrchovej úpravy dreva

Počet žiakov:
6 (2. ročník – STO, 2. a 3. ročník – DAN v školskom roku 2023/2024)

Zamestnanci

Nemecko - Lindau

Česká republika - Volyně

Cieľ:
Zlepšenie metodiky a výučby odborných predmetov, metodiky výučby cudzích jazykov a možností nových mobilít pre žiakov v nemecky hovoriacich krajinách

Cieľ:
Zlepšenie metodiky a výučby odborných predmetov, manažérske kompetencia a kompetencie zamestnancov v OVP

Články Erasmus+