Erasmus+ Lindau – Dialoge

Aj toto leto využívajú naši učitelia nielen na oddych, ale aj na vzdelávanie.Vzhľadom k tomu, že v rámci projektov Erasmus+ plánujeme pre drevárske odbory prax aj v nemecky hovoriacich krajinách, sa v týchto dňoch (14.- 25.8.2023) prostredníctvom projektu Erasmus+ naša koordinátorka projektov zúčastňuje dvojtýždňového jazykového kurzu nemeckého jazyka v jazykovej škole Dialoge v Lindau, v Nemecku.Cieľom kurzu je zdokonalenie sa v nemeckom jazyku, získanie čo najviac informácií ako z jazyka, frazeológie, tak aj z oblasti geografie, mentality a spôsobu života v Nemecku.Táto možnosť určite prispeje novými skúsenosťami a poznatkami k skvalitneniu ďalšej práce a príprave nových projektov v rámci Erasmus+  pre našich žiakov aj v nemecky hovoriacich krajinách.