Erasmus+ Job shadowing – VOŠ a SPŠ Volyně, Česko

Učitelia „dreváriny“ v dňoch 06. – 09.11.2023 získavali počas mobility v rámci projektu Erasmus+  nové poznatky a know-how z dobrej praxe v zahraničí, oboznamovali sa so systémom odborného vzdelávania a prípravy v ČR, vytvárali nové kontakty pre spoluprácu v zahraničí a rozšírili si poznatky o spoločenských, jazykových a kultúrnych aspektoch v ČR. Poďakovanie za zaujímavý program a ústretový prístup počas celého pobytu patrí vedeniu VOŠ a SPŠ Volyně, v zastúpení RNDr. Jiří Homolka, riaditeľ školy a Ing. Petr Červený, zástupca riaditeľa školy.