Študenti odboru OOPP v Rumunsku

Nový školský rok sa začal pre 6 našich študentov odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom 2-týždňovou mobilitou v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000116932, v Rumunsku, v Sfäntu Gheorghe.Študenti druhého až štvrtého ročníka sa tu v rámci odbornej stáže od 25.9.- 6.10.2023 aktívne zúčastňujú výcviku hasičských a záchranných zložiek v teréne, nacvičujú hasičský útok pod vedením dobrovoľných hasičských tímov, oboznamujú sa s použitím rôznych typov hasiacich prístrojov, protipožiarnou ochranou budov a zariadení, protipožiarnou certifikáciou budov, ako aj kurzom prvej pomoci.
 Vďaka výbornej príprave mobility žiakov zo strany  sprostredkujúcej organizácie VET center Romania, majú naši študenti možnosť zlepšiť svoje zručnosti, rozšíriť si svoje vedomosti z odboru, pracovať v tíme, a popritom spoznať život, kultúru a históriu Rumunska.