Ochrana osôb a majetku pred požiarom

Druhá časť kurzu žiakov 3. ročníka študijný odbor ochrana osôb a majetku pred požiarom

Druhá časť kurzu sa konala v areáli školy na Pustom hrade a na plavárni vo Zvolene. Zameraná bola na rozvoj hasičských zručností, športovo – branné disciplíny a na testovanie plaveckej gramotnosti. Hasičské zručnosti boli rozvíjané štafetou 8 x 50 metrov…

Čítaj viacDruhá časť kurzu žiakov 3. ročníka študijný odbor ochrana osôb a majetku pred požiarom

Stredná škola požiarnej ochrany Žilina

Dňa 9.11.2022 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom zúčastnili na prehliadke strednej odbornej školy požiarnej ochrany v Žiline – Považský Chlmec. Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky v Žiline ako zariadenie…

Čítaj viacStredná škola požiarnej ochrany Žilina

Povodňový výcvik na VN Môťová

Dňa 7.10.2022 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom zúčastnili povodňového výcviku na VN Môťová. Výcvik bol zameraný na záchranu topiacich sa, manévrovanie a prácu s člnom, veľkokapacitné čerpanie vody z vodného zdroja pomocou Hytrants fire system. Počas výcviku…

Čítaj viacPovodňový výcvik na VN Môťová