Ochrana osôb a majetku pred požiarom

Tímový záchranár 2022

Dňa 13.4.2022 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci – Žilina uskutočnil 11. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina. Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž…

Čítaj viac