Súťaž SKILLS SLOVAKIA STOLÁR

V termíne 25.- 27. apríla 2023 sa v Nitre konalo celoštátne finále súťaže v učebnom odbore STOLÁR pod názvom „Skills Slovakia Stolár“. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré postúpili zo semifinálových kôl, z každej postupujúcej školy jedno súťažné dvojčlenné družstvo. SOŠ drevársku Zvolen úspešne reprezentovali vo finále naši žiaci-stolári 2. ročníka, Samuel Hraško a Tomáš HUŤA, ktorí sa umiestnili v celkovom poradí na 2. mieste. Chlapci v súťaži prezentovali odborné vedomosti a vysokú kvalitu zručností, ktoré získavajú v škole pod vedením Ing. Milana Kamenského, majstra OV. Srdečne blahoželáme ! ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ !