Drogy to teda nie!

študovni krajskej knižnice sa 27. apríla 2023 uskutočnil vedomostný kvíz pre pre študentov stredných škôl zameraný na protidrogovú prevenciu – Drogy, to teda nie!  Spoluorganizátormi podujatia sú:  Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Zvolen.

Žiačky našej školy Emma Jančiarová a Zuzana Kolorédyová v tomto ročníku získali prvé miesto.

Vedomostný kvíz je určený pre študentov stredných škôl a prebieha pod dohľadom odbornej poroty v štyroch  súťažných kolách –  literárne, zdravotné,  policajné a  drogy v hudbe.