Prechod zo sveta vzdelávania do sveta práce

V dňoch 30 . a 31. 5. 2023  sme pre končiacich žiakov odboru stolár pripravili kariérne poradenstvo v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Poradenstvo bolo zamerané na rozvoj kompetencií pre optimálnu voľbu povolania, rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry, efektívne kontaktovanie zamestnávateľa a komunikáciu. Veríme, že našim budúcim absolventom aj tieto aktivity uľahčia prechod na trh práce a nájdu uplatnenie vo vyštudovanom odbore.