Deň narcisov 2023

Už tradične sme sa zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov, ktorá sa konala 20. apríla 2023.
Osem dobrovoľníčok z našej školy so štyrmi pokladničkami vyzbieralo na SOŠ drevárskej, v MH Teplárenskom holdingu Zvolen a v uliciach mesta  spolu takmer 630 eur.