KABU 2022

Krst absolventov budúcich alebo prijímanie našich prvákov do „cechu drevárskeho“ sa tento rok konal 28. septembra 2022 na Námestí SNP vo Zvolene, ako súčasť osláv 100. výročia založenia zvolenskej „dreváriny“ !

Bolo to už po 54-krát, čo sa prváci stali „drevármi“ a odteraz už môžu spoločne s ostatnými staršími spolužiakmi a absolventami školy širokú verejnosť oboznamovať, aké dôležité a prospešné je dostať  „viac dreva do života“.

Podujatie, program, aj počasie, vyšli „na jednotku“ a poďakovanie patrí všetkým, ktorí ho pripravovali a zrealizovali.  Ďakujeeeééme účinkujúcim žiakom a ich koordinátorovi Ing. Barcíkovi, našim prvákom za úspešné plnenie súťažných úloh a odvahu pri prechode cez „gáter“, a tiež publiku, ktoré potleskom ocenilo celý priebeh tejto akcie.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie so širokou verejnosťou počas podujatia Deň otvorených dverí pod názvom „Javor 2022“, ktoré sa bude konať 9. decembra 2022 v čase 08:00 – 12:00 h. v priestoroch školy.