Krst publikácie „100. rokov SOŠ drevárskej vo Zvolene“

V rámci slávnostného začiatku jubilejného šk. r. 2022/2023 bola na pôde školy symbolicky pokrstená drevenými hoblinami spomienková publikácia pod názvom „100. rokov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene“ s podtitulom História a súčasný stav jedinečnej školy v srdci Slovenska s účasťou tvorcov publikácie a riaditeľa školy.

Vďačné publikum vytvorili učitelia a žiaci školy, ktorí srdečne privítali a potleskom ocenili autorku obsahu tejto spomienkovej publikácie,  bývalú dlhoročnú učiteľku slovenského jazyka a literatúry a významnú osobnosť školy, Mgr. Elenu Ďurčíkovú, a tiež jej spolupracovníkov, absolventov – dizajnérov, Denisu Záchenskú a Samuela Buriana, ktorí sa zaslúžili o grafickú úpravu a technickú spoluprácu pri tvorbe uvedenej publikácie.

Práca, ktorú bolo potrebné vynaložiť pri zostavovaní publikácie bola náročná a trvala niekoľko desiatok hodín, dní a týždňov… Cieľ dostať 100 rokov na 100 strán, bola vzhľadom na bohatú históriu školy nesmierne ťažká úloha, ale podarilo sa. Pred nami je krásne dielo, ktoré mapuje historický vývoj a súčasnosť zvolenskej „dreváriny“.

Ide o prvé vydanie publikácie v tlačenom náklade v počte 530 ks, ktoré vytlačila tlačiareň Róbert Jurových – NIKARA v Krupine. Vydanie  publikácie finančne podporili „Neinvestičný fond Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene“ z finančných príspevkov drevárskych a nábytkárskych firiem v regióne BBSK a z finančného príspevku rady rodičov.    

Kde a kedy sa bude dať k uvedenej publikácii dostať ?   

Pozvaní hostia v rámci slávnostnej akadémie školy pri príležitosti 100. výročia školy 20. októbra v Divadle JGT vo Zvolene (tlačená verzia)  a potom všetci ostatní priaznivci „dreváriny“ na webe www.sosdrev.sk (E-verzia).

Pavel Laššák, absolvent/riaditeľ školy