Matematický klokan

Každoročne sa v 85 krajinách sveta uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie – Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa 11.4.2022 opäť zapojila do súťaže aj naša škola. 33 študentov si preverilo svoje vedomosti v 2 kategóriách- kadet a junior. Súťaž prebiehala v priestoroch školskej auly a nás teší, že záujem študentov o súťaž stále pretrváva. Súťaž organizačne pripravuje Mgr. Marková, vyučujúca matematiky.