Mgr. Zuzana Vonkomerová

Mgr. Zuzana Vonkomerová

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Warning: Undefined array key "__id" in /data/5/7/57d831c7-7c4f-4699-9309-964e584c35a2/sosdrev.sk/web/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Naši maturanti na Dni otvorených dverí TUZVO

V týchto dňoch mnohé vysoké školy pripravujú pre potenciálnych záujemcov Deň otvorených dverí. 25.1.2023 sa konal Deň otvorených dverí na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. 26 našich maturantov, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium , sa spolu s výchovnou…

Študentská kvapka krvi

Naša škola pravidelne podporuje celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. 23.11.2022…

Návšteva divadelného predstavenia

Naša škola podporuje návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 3. 11. 2022 sa naši maturanti a študenti učebného odboru spolu s pedagógmi zúčastnili na divadelnom predstavení v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti si svoje teoretické znalosti o dráme z hodín…

Halloween 2022

Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti…

Drogy, to teda nie!

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene organizovala 19.10.2022 vo svojich priestoroch v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene, Mestskou políciou vo Zvolene a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene vedomostný kvíz pod názvom- Drogy, to teda nie.  Kvíz bol zameraný na prevenciu…

Čo ako absolvent školy viem

Naši študenti sú víťazmi súťažného kvízu zvolenských stredných škôl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen a zvolenskými strednými školami organizoval opäť v rámci poradenstva pre voľbu povolania pre študentov končiacich ročníkov kvíz – Čo…

Biela pastelka 2022

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok sa 23.9.2022 opäť desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach Zvolena oslovovali verejnosť s cieľom podporiť zbierku. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili…

Matematický klokan

Každoročne sa v 85 krajinách sveta uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie – Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa 11.4.2022 opäť zapojila do súťaže aj naša škola. 33…

Deň narcisov

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala ďalší…