Biela pastelka 2022

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok sa 23.9.2022 opäť desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach Zvolena oslovovali verejnosť s cieľom podporiť zbierku. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti z tried: 3.D, 3.H a 2.H. Aj vďaka finančnej pomoci dobrovoľných darcov sa neustále zlepšujú služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos smeruje do rôznych integračných aktivít, na odstraňovanie architektonických bariér či prevenciu.