Návšteva divadelného predstavenia

Naša škola podporuje návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 3. 11. 2022 sa naši maturanti a študenti učebného odboru spolu s pedagógmi zúčastnili na divadelnom predstavení v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti si svoje teoretické znalosti o dráme z hodín literatúry zážitkovou formou mohli rozšíriť prostredníctvom divadelného predstavenia. Dráma Polnočná omša voviedla divákov do pohnutých čias 2. svetovej vojny. Autorom hry so silným etickým odkazom je významný slovenský dramatik Peter Karvaš, ktorý ako účastník SNP spoznal tragédiu 2. svetovej vojny. Divákov oslovili majstrovské výkony profesionálnych hercov, pútavé boli dobové kostýmy aj originálna scéna predstavenia. Atmosféra tej doby ponúka divákom paralelu s hnutiami, ktoré spochybňujú aj dnes podstatu demokratickej a občianskej spoločnosti. O tom, že študenti strávili príjemné dopoludnie v kultúrnom prostredí svedčí aj ich veľmi pozitívna odozva na predstavenie. Divadelné predstavenie organizačne pripravila Mgr. Vonkomerová.