Naši maturanti na Dni otvorených dverí TUZVO

V týchto dňoch mnohé vysoké školy pripravujú pre potenciálnych záujemcov Deň otvorených dverí. 25.1.2023 sa konal Deň otvorených dverí na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. 26 našich maturantov, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium , sa spolu s výchovnou a kariérnou poradkyňou našej školy Mgr. Kubíkovou zúčastnilo na tomto podujatí. Univerzita ponúka štúdium vo svojich 4 fakultách. Záujemcov najskôr privítal dekan Drevárskej fakulty, neskôr prodekan pre pedagogickú činnosť predstavil možnosti štúdia na fakulte. Študenti nahliadli do priestorov fakulty, prešli si jednotlivé katedry. Dozvedeli sa viac podrobností o ponúkaných študijných programoch. Zároveň získali informácie aj o mimoškolských aktivitách, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života. Študenti vyjadrili spokojnosť, dokonca viacerí naši maturanti v žrebovaní získali možnosť poslať prihlášku bez poplatku či iné vecné ceny.