Študentská kvapka krvi

Naša škola pravidelne podporuje celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. 23.11.2022 sa opäť multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi. Slogan tohto ročníka znie: „Pripoj sa.“ Vyzýva každého zdravého človeka, aby sa pripojil k darcom krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Z našej školy sa prihlásilo 32 študentov a uskutočnilo sa 21 odberov. Teší nás, že medzi darcami boli aj prvodarcovia. Veď cieľom kampane je práve získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kvapku krvi organizačne pripravuje Ing. Šáliová.