Exkurzia maturantov na veľtrh vysokých škôl

5.10.2022 sa v Bratislave konal Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Incheba Expo. Z našej školy sa na ňom zúčastnilo 36 maturantov. Pestrý výber ponúkali slovenské, české, ale aj iné európske vysoké školy. Študenti sa zaujímali o podmienky prijatia, študijné odbory na jednotlivých školách, poplatky či dĺžku štúdia. Získali aj rôzne prezentačné študijné materiály, ktoré im môžu pomôcť pri výbere vhodnej vysokej školy. Spolu so študentmi sa na exkurzii zúčastnili vyučujúce Mgr. Kubíková a Ing. Šáliová.