Čo ako absolvent školy viem

Naši študenti sú víťazmi súťažného kvízu zvolenských stredných škôl
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen a zvolenskými strednými školami organizoval opäť v rámci poradenstva pre voľbu povolania pre študentov končiacich ročníkov kvíz – Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce. Kvíz sa konal 12.10.2022 tentokrát v priestoroch našej školy. V kvíze metódou zážitkového učenia súťažné tímy preukázali prehľad o kompetenciách, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po skončení štúdia na trh práce. Naše súťažné družstvo tvorili – B. Praskačová (4.D), P. Weiss (4.TM), M. Ďurech (4.A) pod vedením Ing. Šáliovej a Mgr. Kubíkovej. V silnej konkurencii siedmich zvolenských stredných škôl naši študenti obsadili prvé miesto. K vynikajúcemu výsledku srdečne blahoželáme.