Drogy, to teda nie!

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene organizovala 19.10.2022 vo svojich priestoroch v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene, Mestskou políciou vo Zvolene a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene vedomostný kvíz pod názvom- Drogy, to teda nie.  Kvíz bol zameraný na prevenciu drogových závislostí u mladých ľudí. V silnej konkurencii zvolenských stredných škôl naše študentky E. Jančiarová a Z. Kolorédyová z 3.D obsadili  vynikajúce druhé miesto. Srdečne blahoželáme.