Halloween 2022

Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2022 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala tajomná scéna s kulisami na javisku a slovno- hudobný program sa mohol začať. Tradične veľký počet masiek medzi študentmi a pedagógmi ukázal, že zábava a recesia patrí k tomuto dňu.

Halloween sa však nezaobíde aj bez typických oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Originálne masky jednotlivcov a kolektívov ako aj zaujímavo vyrezané tekvice boli v programe napokon ocenené. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento deň vládla v našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá podujatie organizačne pripravila.