Zuzana Vonkomerova

Zuzana Vonkomerova

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Čo ako absolvent školy viem

Naši študenti sú víťazmi súťažného kvízu zvolenských stredných škôl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen a zvolenskými strednými školami organizoval opäť v rámci poradenstva pre voľbu povolania pre študentov končiacich ročníkov kvíz – Čo…

Exkurzia maturantov na veľtrh vysokých škôl

5.10.2022 sa v Bratislave konal Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Incheba Expo. Z našej školy sa na ňom zúčastnilo 36 maturantov. Pestrý výber ponúkali slovenské, české, ale aj iné európske vysoké školy. Študenti sa zaujímali o podmienky prijatia,…

Biela pastelka 2022

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok sa 23.9.2022 opäť desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach Zvolena oslovovali verejnosť s cieľom podporiť zbierku. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili…

Matematický klokan

Každoročne sa v 85 krajinách sveta uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie – Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa 11.4.2022 opäť zapojila do súťaže aj naša škola. 33…

Deň narcisov

Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala ďalší…