Besedy na tému – Kým začneš

14.2.2022 sa v priestoroch našej školy konali besedy s Mgr. Holecovou, lektorkou MP Education. Táto spoločnosť zabezpečuje svojimi aktivitami doplňujúce vzdelávanie pre študentov stredných škôl aj v oblasti dospievania. Besedy mali názov- Kým začneš. Ich obsahom boli témy- psychická pohlavná zrelosť, plánované rodičovstvo, riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, internetové známosti, prevencia zneužívania, plánované rodičovstvo. Besedy boli pre chlapcov z 1.TCM a 1.H a pre dievčatá z 1.D a 1.H. Študentom sa pútavé besedy páčili a považovali ich za prospešné.